Connect with us

Условия за ползване

Условия за ползване С достъпа до този уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия на уебсайта за използване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването им с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, вие сте забранени от използването или достъпа до този сайт.

Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложим закон за авторското право и търговската марка. Правата на интелектуална собственост Всички авторски права, търговски марки, патенти и други права на интелектуална собственост в и на нашия уебсайт и цялото съдържание и софтуер, разположени на сайта, остават изключителна собственост на нашата компания или неговите лицензодатели. Използването на нашите търговски марки, съдържание и интелектуална собственост е забранено без изричното писмено съгласие от собственика на този уебсайт.

Не трябва: Повторно публикуване на материали от нашия уебсайт без предварително писмено съгласие. Продайте или наемете материали от нашия уебсайт. Възпроизвеждане, дублиране, създаване на производни, копиране или използване по друг начин на материал на нашия уебсайт за всяка цел. Преразпределяне на всяко съдържание от нашия уебсайт, включително към друг уебсайт. Допустима употреба Вие се съгласявате да използвате нашия уебсайт само за законни цели и по начин, който не нарушава права, ограничават или възпрепятстват използването и удоволствието от уебсайта на други лица.

Забранено поведение включва тормоз или причиняване на страдание или неудобство на всеки друг потребител, предаване на нецензурни или обидно съдържание или нарушаване на нормалния поток на диалог в нашия уебсайт. Не трябва да използвате нашия уебсайт за изпращане на непоискани търговски съобщения. Не трябва да използвате съдържанието на нашия уебсайт за каквито и да е маркетингови цели без нашите изрично писмено съгласие. Ограничен достъп В бъдеще може да се наложи да ограничим достъпа до части (или целия) от нашия уебсайт и да запазим пълните права да го направя. Ако в даден момент ви предоставим потребителско име и парола, за да имате достъп ограничени зони на нашия уебсайт, трябва да се уверите, че вашето потребителско име и парола са запазени поверително.

Ревизии Собственикът на този уебсайт може да променя тези условия от време на време и затова трябва да проверите тези условия редовно. Продължаващото ви използване на нашия уебсайт ще се счита за приемане на актуализирани или изменени условия. Ако не сте съгласни с промените, трябва да спрете да използвате нашия уебсайт веднага. Ако някое от тези условия бъде определено като незаконно, невалидно или неприложимо по друг начин, то ще бъде такова откъснати и заличени от тези условия, а останалите условия ще оцелеят и ще продължат да съществуват обвързващи и изпълними.

Ограничаване на отговорността МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“, БЕЗ НИКАКВИ ЕКСПРЕСНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ВСЯКАКВА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИКЪТ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВИТЕ АГЕНТИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ КАКВОТО и да е (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ, НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ) ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ДОРИ АКО СОБСТВЕНИКЪТ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ Е БИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКОВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТИ.